Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-01-12

Rejäl utmaning att införa Cambio COSMIC på världens största ö – mitt i Arktis

Världens längsta ”pendelavstånd”? Danska Christina Silseth Bartholdy har över 3 500 kilometer till jobbet vid Dronning Ingrids Hospital i Nuuk på Grönland. Och väl på plats väntar ofta ytterligare resor – med flyg eller helikopter över den väldiga inlandsisen. Det skiljer 2 000 kilometer mellan öns sydligaste och nordligaste vårdinrättning…

Christina Silseth Bartholdy befinner sig på Grönland för att avsluta implementeringen av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Arbetet har pågått i två år och hösten 2017 beräknas allt vara klart. Då är Cambio COSMIC infört i hela den grönländska hälso- och sjukvården – som består av cirka 800 anställda och närmare 75 olika vårdinrättningar av varierande storlek, allt från sjukhus till små hälsomottagningar. Totalt bor 56 000 personer på Grönland.

– Med Cambio COSMIC får vi ett IT-stöd där alla patientuppgifter finns samlade i ett och samma journalsystem. Det känns fantastiskt att målet nu är inom räckhåll, säger Christina Silseth Bartholdy, som varit med under hela införandet.

Aktiv projektgrupp
Cambio COSMIC ersätter det tidigare journalsystemet som finns inom delar av slutenvården. Under implementering används de två journalsystemen parallellt, men därefter kommer det äldre systemet att fasas ut.

Det praktiska arbetet drivs av en liten projektgrupp på fyra personer – med support från Cambio Healthcare Systems i Danmark. Christina Silseth Bartholdy är projektchef och i hennes team ingår en IT-konsult, en chefläkare och en superanvändarkoordinator.

– Projektgruppen ansvarar för implementering, konfiguration, test, uppgraderingar, koordineringar, support, utbildning, information, vägledning… Ja, i stort sett allt, säger Christina Silseth Bartholdy.

Stor utmaning
Christina Silseth Bartholdy är intensivvårdssjuksköterska, men har även en masterexamen i hälsoinformatik. Hon har tidigare lett införandet av Cambio COSMIC i det danska försvarets sjukvård. Att implementera ett heltäckande journalsystem på Grönland innebär dock nya och annorlunda utmaningar, enligt Christina Silseth Bartholdy. En sådan är den tekniska infrastrukturen.

– Datakommunikation på Grönland sker via undervattenskabel, radiolänk eller satellit. Men geografin och det extrema klimatet kan påverka tekniken, vilket bland annat innebär en risk att journalsystemet inte är online hela tiden. Därför har Cambio utvecklat en lösning som gör att vårdpersonalen konstant har tillgång till ett läsläge med sparad information, förklarar Christina Silseth Bartholdy.

Hårt väder och hög personalomsättning
Grönland är världens största ö, till ytan fem gånger större än Sverige. Avstånden mellan olika vårdinrättningar är stort och vägnätet bristfälligt. Det tar lång tid, och är också mycket kostsamt, att förflytta sig över ön. I stället för bil får man använda flyg eller helikopter – men tidtabellen störs ofta av snö och storm.

Ännu en utmaning är den ojämna utbildningsnivån bland vårdpersonalen, liksom den höga personalomsättningen. Bara 250 personer har varit anställda i mer än två år. I övrigt upprättshålls vården av hyrläkare och andra korttidsvikarier.
– I praktiken innebär det att drygt 2000 anställda cirkulerar genom organisationen under ett år, trots att det bara finns cirka 800 tjänster, säger Christina Silseth Bartholdy.

Den stora personalomsättningen innebär också att det hela tiden finns nyanställd personal som ska lära sig hur man använder journalsystemet.
– Det officiella språket på Grönland är numera grönländska, men eftersom många vikarier kommer från Danmark informerar vi på båda språken, förklarar Christina Silseth Bartholdy.

Metod för implementering
Projektgruppen har utarbetat en metod för att implementera det nya journalsystemet ute på de olika vårdenheterna. Vid starten är det alltid fysiska besök som gäller.
Först utbildas superanvändarna, och i ett andra steg de vanliga användarna. Därefter driftsätts systemet steg för steg.
– Personalen får träna på de nya funktionerna och vi finns på plats under några intensiva dagar för att ge råd och stöd. När vi reser därifrån används systemet fullt ut i den dagliga driften. Men det gäller att utnyttja tiden effektivt eftersom det kan dröja ett till två år innan vi kommer på ett nytt besök, förklarar Christina Silseth Bartholdy.

I mellanperioden kan man dock använda sig av distansmöten – både telemedicin och videokonferenser är vanligt på Grönland. Inom ramen för Cambio COSMIC finns också möjlighet att arrangera videomöten mellan läkare och patient, liksom multidisciplinära konferenser och olika utbildningsaktiviteter.
– Med tanke på de stora avstånden tror jag att denna funktion i Cambio COSMIC kommer att få stor användning på sikt, säger Christina Silseth Bartholdy.

Ökad patientsäkerhet
Hon och de övriga i projektgruppen ser nu fram emot att det stora implementeringsarbetet snart är slutfört.
– Inom kort är Cambio COSMIC breddinfört på Grönland och vi får möjlighet att koordinera patientens vårdförlopp över alla professionsgränser och vårdformer, konstaterar Christina Silseth Bartholdy.

Hon tillägger att behovet av planering är extra stort inom den grönländska sjukvården.
– Specialistläkare skickas ut i regionerna några gånger per år. Då måste allt fungera med logistiken. Annars tvingas patienterna att ta sig till Dronning Ingrids Hospital, vilket innebär långa resor och onödiga väntetider. Tack vare COSMIC får vi nu bättre möjligheter att planera, vilket kommer att öka både patientsäkerheten och vårdkvaliteten, konstaterar Christina Silseth Bartholdy.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map