Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-09-13

Ny snabb COSMIC-modul ersätter långsamma NPÖ-uthopp

Inom kort behöver COSMIC-användarna inte längre logga in i NPÖ för att få tillgång till patientuppgifter som dokumenterats hos andra vårdgivare. Samma information nås istället direkt inne i vårdinformationssystemet COSMIC via den nya tjänsten COSMIC Xview.

– Vi har utvecklat COSMIC Xview för att vårdpersonalen på ett enkelt sätt ska få en heltäckande bild av en patients sjukdomshistoria oavsett vårdgivare, säger Christer Spanne, Sverigechef vid Cambio Healthcare Systems.
Alla landsting och regioner är idag anslutna till nationell patientöversikt, NPÖ, via den nationella tjänsteplattformen. Det innebär att man gör vissa uppgifter i sina datasystem tillgängliga för andra vårdgivare. Det kan till exempel handla om journalanteckningar, varningar, diagnoser, labbsvar och läkemedelsordinationer som vårdpersonalen får ta del av om patienten ger sitt samtycke.

Enklare procedur
Idag nås informationen i NPÖ via ett uthopp från COSMIC till en extern webbplats. För att få tillgång till patientuppgifterna måste användaren logga in och fylla i uppgifter om behörighet, patientrelation och samtycke – uppgifter som redan tidigare registrerats i COSMIC. Den här proceduren tar tid och upplevs av många som onödig och stressande.
– COSMIC Xview ersätter denna lösning. Utan ytterligare inloggning kan användaren nu få åtkomst till andra vårdgivarens information direkt inne i COSMIC, förklarar Christer Spanne.

Överskådlig design
Den nya lösningen bygger på redan framtagna nationella tekniska komponenter och är i linje med strategin för Nationell eHälsa. Utvecklingen har skett i dialog med de nio vårdgivarna i kundgrupp COSMIC.
– COSMIC Xview hämtar ett antal informationsmängder från den nationella tjänsteplattformen. Informationen presenteras via ett gränssnitt som harmonierar med övriga COSMIC-produkter. På så sätt blir det enklare för vårdpersonalen att känna igen sig och använda tjänsten, förklarar Cambios projektledare Viktor Jernelöv.
Han beskriver designen som både förutsägbar och överskådlig. Grundtanken är att det ska vara lätt för användaren att hitta den information man söker.

Tidsfilter och fritextsökning
COSMIC Xview gör det möjligt för vårdpersonalen att snabbt få en överblick av patientens sjukdomshistoria och vårdbehov. Med hjälp av ett tidsfilter kan informationen dessutom avgränsas, och en funktion för fritextsökning underlättar för användaren att hitta relevanta uppgifter.
– COSMIC Xview har nu certifierats av det oberoende testföretaget Nordic Medtest i samarbete med Inera, och vi planerar att lansera tjänsten senare i höst. Vi är övertygande om att den kommer att underlätta vårdpersonalens vardag rejält, säger Christer Spanne.

Kopplas till e-remiss
Christer Spanne tror att ytterligare nytta kan skapas när det blir möjligt att koppla COSMIC Xview till det förestående breddinförandet av elektroniska remisser mellan olika vårdgivare. Den första e-remissen i Sverige skickades i somras mellan två landsting efter kvalitetssäkring av Nordic Medtest och Inera.
– Med hjälp av COSMIC Xview kan den vårdgivare som tar emot den elektroniska remissen enkelt hämta kompletterande information om det aktuella hälsoproblemet, förklarar han.

Mobilt stöd planeras
COSMIC Xview kommer nu att vidareutvecklas så att samma stöd även kan erbjudas i Cambios mobila lösning COSMIC Nova.
– Då får vårdpersonalen en heltäckande bild av patientens vårdbehov oavsett arbetssituation, konstaterar Christer Spanne.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map