Logotype
Logotype
Logotype

Min Hälsa – en app för patienten

Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården. Här kan du ha videosamtal direkt med din läkare via funktionen eVisit. Du har också tillgång till din patientjournal och dina provsvar. Du kan själv boka dina tider och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du kan också föra anteckningar över hur du mår och informationen kan du sedan ha som stöd i din dialog med sjukvårdspersonal. En del information kan läggas in direkt  i din patientjournal för uppföljning och kontroll. Om du har planerad vård kan appen komma att uppdateras med mer innehåll som tex. frågeformulär som är värdefullt att du svarar på inför besöket. Det kommer även finnas information till dig och anhöriga som ni kan läsa på i lugn och ro.

Om du behöver vara på sjukhus uppdateras din app med mer innehåll. Du kan se vilken personal som tar hand om dig och vad som är planerat i din vård. Du kan mata in värden som till exempel hur du uppfattar din smärta. Min Hälsa är en app som du kommer använda, ibland mer och ibland mindre, men den finns ständigt där för dig. Den finns till för att underlätta, ge dig kunskap och bättre hälsa!

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map