Logotype
Logotype
Logotype

Våra lösningar

Jobba hos oss /
Nyligen förvärvade Cambio ILAB, en ledande leverantör av heltäckande lösningar för kommunal vård och omsorg. Därmed är Cambio Healthcare Systems en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.
Cambio COSMIC – heltäckande vårdinformationssystem

Cambio COSMIC är ett heltäckande vårdinformationssystem för all typ av hälso- och sjukvård och det används i allt från kommunala vårdhem, via primärvårdsmottagningar till universitetssjukhus – allt för att skapa ett sammanhållet och patientfokuserat verksamhetsstöd i hela regioner där viktig information om patienten alltid finns tillgänglig.
LÄS MER
VIVA – processorienterat verksamhetssystem för offentlig
förvaltning

Cambio VIVA är ett sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Viva är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling.
LÄS MER

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map