Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-06-13

Intensiva förberedelser när Cambio och EVRY förbereder gemensamt produkterbjudande

Nu är det verkstad som gäller. Så kan man sammanfatta det intensiva arbete som pågår mellan Cambio Healthcare Systems och EVRY. Företagen har nyligen inlett ett samarbete med målet att vinna den så kallade Sussa-gruppens upphandling av nytt vårdinformationssystem.

Samarbetet, som presenterades i februari i år, har nu gått över i en mer konkret fas.
– Vi är inne i ett spännande skede där vi undersöker hur vi kan fördjupa och förbättra vårt gemensamma produkterbjudande inför Sussa-gruppens upphandling, förklarar Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Också Cambios VD Peter Gille är mycket nöjd med att de två företagen nu gått från ord till handling.
– Det känns naturligt för oss att samarbeta kring denna stora upphandling. Tillsammans kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och attraktiv lösning där vi på olika sätt kombinerar Cambios vårdinformationssystem COSMIC med EVRYs olika specialistsystem och driftlösningar, förklarar han.

Mailfot

Strategi för framtiden
Sussa-gruppen – det vill säga landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Blekinge, samt Region Örebro län – har samverkat sedan mitten av 1990-talet kring utveckling och förvaltning av journalsystemet NCS Cross (tidigare SYSteam Cross/BMS). För drygt två år sedan beslutade man att ta fram en strategi för framtidens vårdinformationssystem. Utifrån de krav och målbilder som formulerades i strategin har Sussa-gruppen nu enats om att upphandla ett nytt vårdinformationssystem.

Svårslaget alternativ
Det är denna upphandling som Cambio och EVRY arbetar för att vinna. Tillsammans är vi ett svårslaget alternativ på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Genom att kombinera de båda företagens kapacitet, produktlösningar, innovationskraft och erfarenheter står man sig väl rustad att konkurrera med de stora internationella aktörerna.
– Vi har djup kunskap om små och medelstora landstings behov, vi vet hur den svenska vården fungerar och vilka spelregler som gäller i ett skattefinansierat sjukvårdssystem, säger Peter Gille.

Närhet till beslut
Peter Gille betonar ytterligare fördelar som närhet till beslut och större möjligheter för kunderna att påverka.
– Vår uppfattning är att de svenska kunderna gynnas av att ha en lokal leverantör. Vårt fokus ligger på dessa kunder och deras behov, och vi skräddarsyr våra tekniska lösningar och innovationer efter detta. Våra kunder behöver till exempel inte tävla om uppmärksamheten med stora amerikanska sjukvårdsaktörer, säger han.

Påbörjad integrering
Redan idag levererar EVRY olika IT-stöd till Sussa-gruppen, däribland journalsystemet NCS Cross. Detta innebär att man har kunskap om Sussa-kundernas organisation och IT-miljö, något som Ylva Hennig lyfter fram som ännu en stark konkurrensfördel.
– Tillsammans kan vi även garantera en bra tjänsteleverans i form av införandestöd och konsultstöd liksom arkivering och migrering av information, samt eventuell drift av Sussa-kundernas nya vårdinformationsstöd. Det kommer också att bli möjligt för vårdgivarna att behålla specialistsystem och integrera dem med COSMIC, förklarar hon.

Arbetet med att integrera vissa av EVRYs specialistlösningar med COSMIC har redan startat. I flera COSMIC-landsting finns integrationer på plats med EVRYs MetaVision, ett IT-stöd för anestesi och intensivvård. Utveckling pågår också av en integration mellan COSMIC och EVRYs operationsplaneringsstöd Orbit.

Medverkar i Almedalen
Cambio och EVRY kommer att vara på plats under Almedalsveckan i Visby i början av juli.
– Då ska vi bland annat hålla gemensamma seminarier under rubriken ”Hur skapar vi en bättre vårdinformationsmiljö för patienter och vårdgivare över regiongränserna?”, berättar Ylva Hennig.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map