Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2015-04-20

HIMSS 2015

Cambio Healthcare Systems bjöd in till föreläsning och debatt kring ämnet ”kliniskt beslutsstöd” på HIMSS 2015.

Den nordiska delegationen på 240 personer bjöds in att lyssna på gästföreläsare Professor Stan Huff, verksam inom Intermountain Health i USA. Stan beskrev behovet av kliniskt beslutsstöd och presenterade det arbete som pågår på Intermountain och inom CIMI. Målsättningen med CIMI är att tillgängliggöra och sprida klinisk kunskap i ett maskinläsningbart format, fritt över hela världen.

Deltagarna fick även en presentation av COSMIC CDS av Rong Chen MD/PhD från Cambio. Cambios arbete bygger på samma principer som CIMI och ett tätt internationellt samarbete existerar för att gemensamt öka möjligheterna för hälso- sjukvården att utnyttja potentialen inom kliniskt beslutsstöd.

 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map