Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-09-26

Gemensam digital översikt i Jönköping ger bättre och mer effektiv vård

– Varför nöjer vi oss med en grusväg när vi har tillgång till en flerfilig motorväg? Vårt journalsystem innehåller enorma mängder av data som kan sållas fram och användas för att göra vården bättre och effektivare. Men vi betraktar fortfarande systemet som ett pappersarkiv, en stor A-pärm, och ser inte möjligheterna. Det säger Lina Westman, kirurg vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Journalsystemet Cambio COSMIC är ett heltäckande vårddokumentationssystem som används både inom den öppna och slutna vården i Region Jönköpings län.

– Vissa irriterar sig på ”stolpigheten” i Cambio COSMIC. Det gjorde också jag tidigare, men jag har nu insett att det är detta som är det geniala, säger Lina Westman.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map