Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-01-27

Fördjupat samarbete leder till kortare startsträcka och utökat utbud

Cambio Healthcare Systems och EVRY har nu skapat en ledningsstruktur på strategisk och taktisk nivå med syfte att ytterligare fördjupa samarbetet mellan de två företagen. Därutöver har vi initierat ett gemensamt och fristående forum för innovation och utveckling av framtidens e-hälsotjänster.

– Samarbetet mellan Cambio och EVRY är både långsiktigt och långtgående säger Peter Gille, vd på Cambio.

Kort startsträcka
Planer finns även på att sätta samman ett gemensamt produktledningsforum. Avsikten är att på en övergripande nivå besluta vilka produkter som bäst motsvarar sjukvårdens behov, berättar Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige.
– Tillsammans har Cambio och EVRY den största kundgruppen i Sverige. Vi är en viktig spelare och våra kunder kommer att få stor påverkan på utvecklingen av svensk e-hälsa, säger hon.

Genom samarbetet får kunderna tillgång till de båda företagens samlade utbud av produkter och tjänster som kan kombineras på olika sätt.
– Vi kompletterar varandra och tillsammans kan vi leverera det kunderna vill ha. Dessutom har vi en kortare startsträcka än andra leverantörer och vi kan erbjuda ett snabbt införande. Vi vågar faktiskt påstå att ingen annan kan göra det lika snabbt och effektivt som vi, säger Peter Gille.

Stöd för hela kedjan
Cambio COSMIC är kärnsystemet i vårt erbjudande med ett antal ingående stöd för bland annat mobilitet, kliniskt beslutsstöd och ett stort antal färdiga integrationer med nationella tjänster för patienten och vårdgivaren. EVRY tillhandahåller ett antal specialistsystem för till exempel operationsplanering och anestesi- och intensivvård.

– Vi tillhandahåller en öppen plattform med stora möjligheter till integration och interoperabilitet. Det är kundens miljö och önskemål som styr. Tillsammans, och med hjälp av rätt tredjepartssystem och olika partners, löser vi behoven, säger Peter Gille.

I och med Cambios förvärv av företaget ILAB kan man nu också erbjuda produkter inom kommunal socialtjänst – och därmed stöd för hela vård- och omsorgskedjan.

Peter Gille betonar att Cambio och EVRY är två nordiska företag med produkter utvecklade för den nordiska marknaden och därmed följsamma mot nationella riktlinjer och standards. Journalen på nätet är ett exempel där vi både var pionjärer och samarbetade i utvecklingen av de nationella tjänsterna.

Stor aktör inom drift
Ylva Hennig berättar vidare att EVRY är en av Nordens största aktörer inom området outsourcing av IT-drift till såväl små som stora organisationer inom offentlig och privat sektor.

– Många av våra kunder, som till exempel eHälsomyndigheten och Riksbanken har stora krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet. En flexibel och skalbar it-miljö skapar förutsättningar för innovation och nytänkande. Ett av målen med våra drifttjänster är att slutanvändaren ska ha en problemfri arbetsdag.

Labb för innovationer
Kunderna får också tillgång till EVRYs nya strategiska design-labb som öppnade i Stockholm förra året. Här kan kunderna få hjälp att använda design som ett strategiskt verktyg och göra den till en del av sina affärsprocesser. Vi arbetar efter strukturerade metoder där workshops och kunskapsutbyte ingår som viktiga delar.

Tanken är att kunderna ska stimuleras att tänka nytt, ta tillvara på nya affärsmöjligheter och hitta innovativa digitala lösningar.
– Vi ser labbet som en viktig del av utvecklingen av framtidens vårdinformationsstöd, säger Ylva Hennig. Det kompletterar vårt ”traditionella” kundnära innovationsarbete baserat på slutanvändarnas behov, tillägger hon.

 

Läs mer om EVRY här: EVRY Hälso- och sjukvård

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map