Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-01-23

Digitalt, interaktivt stöd för sjukvårdpersonal på Östersunds Sjukhus

Nu är vi igång med det digitala, interaktiva stödet COSMIC Nova Ward på medicinenheten på Östersunds Sjukhus. Enheten hanterar endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, nefrologi och består av fyra vårdlag med läkare, sjuk- och undersköterskor, samt fysio- och arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Det handlar om totalt cirka 70 användare och införandet av COSMIC Nova Ward förväntas bidra till mer effektivare arbetsflöde och ökad patientsäkerhet genom säkrare kommunikation.

På bilden syns COSMIC Nova Ward Board, vilket är en interaktiv tavla som ger en direkt bild av läget på avdelningen men som också erbjuder möjligheten till fördjupning kring individuella patienter. Verktyget är utvecklat för att stödja personalens samarbete kring avdelningens patienter och används på stora touchskärmar som finns placerade på avdelningen. Vyerna ger snabba svar på frågor man stöter på under dagen men underlättar också överlämning och rond. Det är även smidigt att ändra och lägga till information och alla uppdateringar görs samtidigt på alla tavlor som visar översikten.

I projektet har samtliga verksamhetsrutiner analyserats och justerats där det behövts. Systemet är mycket lättkonfigurerat, vilket främst sköts av enhetens egna superanvändare. Nu jobbar alla på enheten mer likvärdigt och de första reaktionerna efter driftstart är övervägande positiva. Allt har gått enligt plan och vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med COSMIC Nova Ward i Regionen.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map