Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC CDS Apps  |  COSMIC CDS Dashboard  |  COSMIC CDS Knowledge Manager

Cambio CDS Knowledge Manager

Cambio CDS Knowledge Manager är en kunskapsdatabas och regelmotor för hantering av medicinska regelverk och kliniska informationsmodeller. Den kliniska kunskapen är nedbruten till maskinläsbara regler baserade på internationella standarder och referensterminologier, så att beslutsstödsregler enkelt kan delas mellan olika beslutsstödsapplikationer oberoende av leverantör. Reglerna kan likt legobitar användas för att bygga kraftfulla och flexibla kliniska beslutsstöd.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map