Logotype
Logotype
Logotype

Cambio CDS Apps  |  Cambio CDS Dashboard  |  Cambio CDS Platform

Cambio CDS Dashboard

Cambio CDS Dashboard används för att analysera kliniska indikatorer på region-, sjukhus- och enhetsnivå. Informationen hämtas löpande från underliggande journalsystem och möjliggör en kontinuerlig uppföljning av kvalitetskriterier, kliniska resultat och följsamhet gentemot medicinska riktlinjer. Analyser och presentationen av data sker genom ett intuitivt och webbaserat användargränssnitt.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map