Logotype
Logotype
Logotype

Cambio CDS Apps  |  Cambio CDS Dashboard  |  Cambio CDS Platform

Cambio CDS Apps

Cambio CDS Apps är små beslutsstödsapplikationer, sömlöst inbäddade i det lokala journalsystem och designade för att stödja en viss klinisk process. De kan aktiveras automatiskt utifrån händelser i journalsystemet, t ex patientbyte eller nya journaluppgifter, eller nås via ett menyval.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map