Logotype
Logotype
Logotype
Jobba hos oss /

SeminarieCambio CDS

Ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens för att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten.

Idag finns överväldigande bevis för att datoriserade kliniska beslutsstöd förbättrar patientsäkerheten och underlättar användandet av evidensbaserad vård. Det fungerar bäst när det är sömlöst inbäddat i arbetsflödet och inte kräver ett uthopp från journalsystemet eller dubbelinmatning av data. Cambio CDS är namnet på Cambios produkterbjudande avseende kliniskt beslutsstöd. Cambio CDS bygger på internationella standarder och har designats för att enkelt kunna integreras med underliggande lokalt journalsystem. Produkten stödjer en lärande organisation där ny kunskap i form av medicinska regler löpande kan tillföras och snabbt komma till användning i den kliniska vardagen. Cambio CDS kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, oavsett klinisk specialitet och organisatorisk tillhörighet. Den består av tre delprodukter: Cambio CDS Apps, Cambio CDS Dashboard och Cambio CDS Platform.

Cambio CDS Apps

Cambio CDS Apps är små beslutsstödsapplikationer, sömlöst inbäddade i det lokala journalsystem och designade för att stödja… LÄS MER

Cambio CDS Dashboard

Cambio CDS Dashboard används för att analysera kliniska indikatorer på region-, sjukhus- och enhetsnivå. Informationen hämtas… LÄS MER

Cambio CDS Platform

Cambio CDS Platform är en molnbaserad tjänst för utveckling och driftsättning av kliniska beslutsstöd som… LÄS MER

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map