Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-09-16

Cambios nya produktchef ”skuggar” vårdpersonal för att öka kunskapen

– Min ambition är att vi inte ska behöva fråga användarna vad de vill ha. Vi ska känna dem så väl att vi vet vad de behöver. Det säger Johanna Hultcrantz, ny produktchef på Cambio Healthcare Systems.
– En bra IT-lösning ska vara enkel att jobba med och samtidigt stödja användarens behov. För att åstadkomma detta måste vi förstå användarnas vardag och sjukvårdens komplicerade processer, fortsätter Johanna.

Spännande samspel
Johanna Hultcrantz har arbetat på företaget i olika roller sedan 2002. Hennes fokus har alltid legat på nytta och användbarhet. Sina teoretiska rötter har hon i kognitionsvetenskapen, en vetenskap som inriktar sig på det mänskliga tänkandets natur – till exempel vad som sker mentalt när vi använder ny teknik.
– Jag tillhörde den första kullen kognitionsvetare vid Linköpings universitet. Jag studerade en kombination av psykologi, programmering och språkvetenskap, och fick lära mig mycket om samspelet mellan människa och teknik. När jag tog min examen i slutet av 1990-talet var det inte så vanligt med den här kompetensen ute på svenska IT-företag, berättar hon.

Såg tidigt nyttan
Cambio var dock ett företag som tidigt bestämde sig för att involvera kognitionsvetare, interaktionsarkitekter och andra användbarhetsexperter i utvecklingen av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. På företaget finns idag närmare ett 30-tal anställda med sådan kompetens.
Johanna Hultcrantz berättar att Cambios personal tillbringar mycket tid ute i vården. När en ny produkt ska utvecklas ”skuggas” utvalda läkare och sjuksköterskor under olika arbetspass för att man ska få en djupare förståelse för deras vardag. Intervjuer, enkäter och fokusgrupper är andra sätt att öka kunskapen.

Magkänslan viktig
– Jag har själv tillbringat många timmar ute i sjukvården. Det är viktigt att vi upplever stämningen på plats, att vi får en magkänsla, det är först när vi tagit till oss hela behovsbilden som vi kan börja skissa på den första prototypen, säger Johanna Hultcrantz. Att arbeta nära sina användare på det här sättet är en metod som Cambio länge använt sig av.
– Vi vet av erfarenhet att produkten då blir mer användarvänlig och att den också kommer att uppfylla verksamhetens behov bättre, förklarar Johanna Hultcrantz.

Inspiration från läsplattan
Hon betonar dock att det inte bara krävs gedigen kunskap om användarna för att kunna skapa meningsfulla IT-lösningar, man måste också ha god kännedom om vilken teknik som finns tillgänglig idag – och även vad som kommer i morgon. Och det är här som Cambios cirka 200 programmerare kommer in i bilden.
– Formeln för innovation är kunskap om användarna i kombination med kunskap om den senaste tekniken. Det är när man slår ihop dessa två delar som nya spännande lösningar skapas, förklarar Johanna Hultcrantz.
Som ett exempel på detta lyfter hon fram Cambios mobila produktsvit COSMIC Nova.
– Vården efterfrågade någon form av mobilt IT-stöd som skulle kunna stödja och underlätta det dagliga arbetet på vårdavdelningen. I samma veva lanserades den första läsplattan på marknaden. Vi tog tillvara på den nya tekniken och utvecklade en mobil lösning med läsplattor som är skräddarsydd för vårdens behov. Det är så innovationer kommer till, konstaterar hon.

Strategiska områden
Johanna Hultcrantz har många tankar och idéer inför framtiden. Att gå in i rollen som produktchef är en spännande utmaning, tycker hon, med tanke på den snabba utvecklingen inom e-hälsoområdet.
– Befolkningen blir allt äldre vilket innebär att efterfrågan på sjukvård ökar. För att klara detta måste vården digitaliseras ytterligare, något som olika utredningar och rapporter också slagit fast, säger hon.

Johanna Hultcrantz nämner några strategiska områden, däribland konsultationer på distans, kliniska beslutsstöd och olika former av processtöd. Därtill måste interoperabiliteten öka så att olika vårdgivare kan utbyta information på ett säkert sätt, menar hon.
– Jag tror också att patienternas ökade delaktighet kommer att leda till nya samarbetsformer och förändra vården radikalt, säger hon.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map