Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-02-02

Cambio vill stärka svensk e-hälsa genom att vara kreativ inkubator och skapa ett digitalt ekosystem

Nu skruvar Cambio Healthcare Systems upp ambitionerna ytterligare. Målet är att skapa ett digitalt ekosystem för svenska innovationer inom vården – ett system där kreativa app-tillverkare kan bidra med sina lösningar.

– Vi är en leverantör som välkomnar partners och samarbeten av olika slag. Vi tror på innovativ vårdsamverkan och vill bidra till utvecklingen av datadriven vård. Parallellt med att vi själva utvecklar nya produkter, tar vi in intressanta tredjepartslösningar som sedan kan få möjlighet att ingå i vår produktportfölj, säger Peter Gille, vd på Cambio.

Vårdinformationssystemet Cambio COSMIC har en öppen plattform. Peter Gille menar att detta är en viktig förutsättning för innovation och integration, liksom ett sätt att maximera användarnyttan.

– Den öppna arkitekturen gör det möjligt att samarbeta, utbyta klinisk kunskap och integrera tredjepartslösningar på ett smidigt sätt. På detta vis skapar vi den bästa vården för patienterna och den bästa arbetsmiljön för verksamheten, förklarar han.

Inkubator och dörröppnare
Peter Gille ser framför sig att Cambio också ska kunna fungera som en slags inkubator för små nystartade app-företag, ge dem en plattform att växa på tillsammans med Cambio.

– Vården skriker efter situationsanpassade hjälpmedel . Vi vill förenkla vägen för smarta, innovativa lösningar att nå ut i verksamheten. Tillsammans med oss får företagen en chans att testa sina idéer ute i vården, säger han.
Han förklarar att det ofta är svårt för små företag att nå ut, man har ingen väg in och därmed begränsade möjligheter att testa och få gehör för sina lösningar.
– Vi vill bli den dörröppnaren, slår Peter Gille fast.

Cambios tänkta eko-system blir en win-win-situation för alla inblandade, menar han. De små snabba företagen hittar nya marknader, Cambio som stor leverantör garanterar kvalitén och sjukvården får snabbare tillgång till smarta innovationer.

– Med andra ord – ökad nytta för samtliga, säger Peter Gille, och tillägger att ett antal app-tillverkare redan står i kö för att börja arbeta med Cambio’s öppna plattform.

Efterlängtad ”silverbullet”?
Enligt Viktor Jernelöv, senior projektledare på Cambio, ligger Cambio COSMICs öppna plattform också rätt i tiden av andra skäl. Just nu pågår en nationell diskussion om behovet av gemensamma standarder för att förbättra olika IT-systems förmåga att kommunicera med varandra, så kallad interoperabilitet.

Två nationella projekt, StandIN och 3H3R, har på initiativ av regeringen utvärderat ett antal internationella standarder som skulle kunna användas i svensk vård i detta syfte. Bland annat omnämns openEHR och den nya standarden FHIR från HL7 som är en internationell standardiseringsorganisation. FHIR, eller Fast Healthcare Interoperability Resources, släpps troligtvis som global standard i år. Många beskriver FHIR som den ”silverbullet” som alla väntat på. Viktor vill dock tona ner förväntningarna en aning.

– FHIR hanterar ett väldigt komplext område, och komplexitet kan flyttas runt och döljas men aldrig trollas bort helt. En av fördelarna med FHIR är dock att den är lätt att implementera i systemutvecklingen. Dessutom finns inget motsatsförhållande till openEHR som är den internationella standard som centrala delar av Cambio COSMICs plattform bygger på sedan länge, berättar Viktor Jernelöv.

Stödjer mobila lösningar
FHIR är en spännande standard av många skäl, fortsätter Viktor Jernelöv. Den är mindre komplex och har en lägre inlärningskurva än tidigare standarder, och gör det möjligt för olika IT-system att utbyta vårdinformation på ett enkelt sätt. Den är också framtagen för att stödja mobila lösningar –, vilket innebär att man kan nå information från journalsystemen via smartphones och läsplattor.

– Det betyder också att patienterna lättare kan få tillgång till sin egen vårdinformation, och att innovativa småföretag får större möjligheter att utveckla både patient-appar och mobila stöd för vårdpersonalen, säger han.

Stort steg framåt
Viktor Jernelöv berättar att Cambio följer utvecklingen av FHIR med stort intresse. Införandet av FHIR skulle innebära ett stort steg framåt för svensk e-hälsa, menar han.
– Projekten StandIN och 3H3R ska under våren i ett samarbetsprojekt ta fram ett underlag för ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet”. Det skulle förvåna mig mycket om inte FHIR finns med som en nyckelstandard i den sammanställningen.

Ramverk för ökad nytta i vården
StandIN-projektet syftar till att stärka framtidens vård och omsorg genom att framarbeta underlag för att fastställa ramverk för standarder.
Ett projekt som inkluderar företag, myndigheter, landsting/regioner, SKL, högskolor och universitet.

−Det finns stora vinster med att öka hastigheten i informationsöverföringen mellan olika organisationer. Genom ett ramverk av standarder och riktlinjer förbättras situationen för vård och omsorg, eHälsoindustrin och forskningen i landet, säger Johan Lidén, styrgruppsordförande i StandIN-projektet, affärsutvecklingschef för Norden på Intel Health and Life Sciences och Ordförande i ICT-gruppen i Swedish Medtech. Johan ser positivt på att företag inom eHälsoindustrin arbetar aktivt med konkreta projekt till gagn för patienter och verksamhet.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map