Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-05-12

Cambio Healthcare Systems levererar verksamhetsstöd till Karlstads Kommun

ILAB AB, som numera är en del av Cambio Healthcare Systems, har fått förnyat förtroende att leverera verksamhetsstödet Viva till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Karlstads Kommun. Systemet används sedan 2011 inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg och kommunen väljer nu att förlänga avtalet med minst 5 år.

Individ och familjeomsorgen är en del av Socialförvaltningen och verksamhetens mål är att ge invånarna i kommunen den hjälp och det stöd som behövs. De ansvarar för försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer t.ex. familjerådgivning, familjehem och adoption. De ärenden som handläggs är ofta av känslig karaktär och verksamhetsstödet måste möta högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och verksamhetsförståelse.

– Det är mycket glädjande för oss att få förnyat förtroende av Karlstads Kommun, säger Fredrik Oswaldson, VD på ILAB som är ett helägt dotterbolag till Cambio. Viva är ett modernt och processorienterat verksamhetssystem med en arkitektur som möjliggör verksamhetsutveckling. Viva tillvaratar digitaliseringens och välfärdteknikens möjligheter och hjälper kommunen att arbeta smart och effektivt, fortsätter Fredrik.

– Det är viktigt för oss att erbjuda en hög servicenivå till alla som nyttjar våra tjänster, säger Malin Ekberg som är IT-samordnare på Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Viva ger oss stora möjligheter att utvecklas och att arbeta effektivt samt att hålla en hög tillgänglighet gentemot medborgarna.

 

Kontaktpersoner
Fredrik Oswaldson, VD ILAB, en del av Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 141-20 20 23, Fredrik.Oswaldson@www.cambio.se.loopiadns.com

Malin Ekberg, IT-samordnare, Karlstads Kommun Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
Tel: +46 54 540 51 38, Malin.Ekberg@karlstad.se

Om Karlstad Kommun
Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan Stockholm och Oslo. Karlstad är residensstad i Värmland och här finns service och tjänster för hela Karlstadsregionen som består av Karlstad och de fyra kranskommuner Forshaga, Grums, Hammarö och Kil. Karlstads Kommun har över 90 000 invånare och i Karlstadsregionen bor cirka 137 000 personer.

Om Cambio Healthcare Systems
Cambio Healthcare Systems grundades i Linköping 1993. Företaget har idag närmare 500 medarbetare i Sverige, Danmark, England och på Sri Lanka. Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map