Logotype
Logotype
Logotype

SeminarieTeknisk plattform

Cambio COSMIC är ett helt integrerat verksamhetsstöd där de olika delsystemen är tätt integrerade och baserade på samma underliggande informations- och systemmodell. Cambio COSMIC är helt skrivet i Java och implementerat i en strikt flerskiktad modell enligt SOA.

Samtliga lager i systemarkitekturen är tydligt separerade och Cambio COSMIC kan skalas ut i samtliga lager för att stödja mycket stora installationer med 10-tusentals samtidiga användare. Cambio COSMIC är mycket robust och har extremt hög tillgänglighet. Som databas används uteslutande MS SQL Server och i applikationslagret används JBoss. Vi på Cambio vidareutvecklar kontinuerligt den underliggande plattformen i Cambio COSMIC för att hela tiden kunna erbjuda ett modernt och stabilt verksamhetsstöd. Vår ansats har alltid varit att stegvis vidareutveckla den tekniska plattformen i små steg för att minimera verksamhetspåverkan.

COSMIC Intelligence

Smart statistik, rätt information. COSMIC Intelligence (CI) är ett informationslager varifrån organisationen kan hantera, beskriva och presentera informationen från hela… LÄS MER

COSMIC Connect

Hela vården i ett sammanhang. COSMIC Connect är Cambio COSMICs integrationsplattform som möjliggör att externa system kan integreras och utbyta information med… LÄS MER

Cambio System Monitoring

Tar tempen på Cambio COSMIC. Cambio System Monitoring (CSM) är ett helt integrerat övervakningssystem för Cambio COSMIC som kontinuerligt övervakar hur… LÄS MER

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map