Logotype
Logotype
Logotype

SeminariePatientadministration

Med COSMIC Patientadministration (PAS) håller du enkelt reda på hela vårdprocessen för patienten, från första kontakt till slutförd behandling.

COSMIC PAS är samlingsnamnet för de tre delsystemen Remisshantering, Resursplanering och Vårdadministration som var och en presenteras närmare längre ned på denna sida. Tillsammans utgör dessa delsystem COSMIC PAS som hanterar hela den administrativa processen från att skicka och bedöma remisser, planera in besök och resurser, ankomstregistrera, hantera in- och utskrivningar till hur vårdens debitering sker. COSMIC PAS är ett helt integrerat stöd som säkerställer att vårdens administration fungerar. COSMIC PAS är även helt integrerat i den kliniska behandlingsprocessen så inga dubbelregistreringar behövs mellan klinisk och administrativ information.

COSMIC Resource Planning

COSMIC Resource Planning är planeringsmotorn i Cambio COSMIC och här planeras all vård med tillhörande resursbehov av personal, utrustning och lokaler. Likaså definieras… LÄS MER

COSMIC Referral

COSMIC Referral ger ett helt integrerat och fullt stöd för alla typer av remisser, både vårdbegäran för överförande av vårdansvar mellan olika verksamheter och… LÄS MER

COSMIC Care Administration

COSMIC Care Administration hanterar all registrering av vårdkontakter i Cambio COSMIC, bade öppenvårdsbesök och inskrivningar med tillhörande registrering… LÄS MER

COSMIC eVisit

Direkt i COSMIC kan läkaren starta ett videobesök och kommunicera med en patient. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller… LÄS MER

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map