Logotype
Logotype
Logotype

SeminarieNationell e-hälsa

Integration med de olika nationella e-hälsotjänster är en del av vår lösning och Cambio är den ledande leverantören på svenska marknaden inom detta område.
Vi har uppnått det genom att aktivt medverka i nationella pilotprojekt tillsammans med kundgrupp Cambio COSMIC och andra aktörer. Cambio och våra svenska kunder är fast beslutna om att fortsatt ligga i absolut framkant beträffande nationella e-hälsotjänster.

Några exempel på driftsatta integrationslösningar inom vår kundgrupp:
• Nationellt eRecept (NEF)
• Integration med SIL
• NPÖ 2.0
• Patientjournalen ”Journalen via nätet”
• Tidbokning via 1177
• Infektionsverktyget
• Remisstatus
• Självbetjäning av besök
• SMS påminnelser
• Läkarintyg till Försäkringskassan
• Födelseanmälan
• Nationell Elektronisk remiss (NeR)
• Patientmonitorering i hemmet
• Integration med eFrikortstjänst

Just nu pågår bl a projekt kring:
• Integration med Formulärtjänst
• Integration med Intygstjänst Webcert
• Integration med Dosregister
• Integration med nationella Kvalitetsregister
• Integration med Stöd och behandlingsplattformen
• Integration med ePed
• Integration med Sebra (Sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering)

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map