Logotype
Logotype
Logotype

SeminarieSpecialiststöd

Specialiststöden i Cambio COSMIC är en uppsättning verksamhetsspecifika lösningar helt anpassade till de processer där de används inom hälso- och sjukvården.

Cambio COSMIC specialiststöd innehåller ett antal verksamhetsspecifika funktioner som tillsammans med Cambio COSMICs generella funktionalitet skapar ett integrerat verksamhetsstöd anpassade för de verksamheter där de används. Genom dessa integrerade lösningar kan flera olika verksamheter använda Cambio COSMIC på sina egna sätt och ändå hålla samman patientens information tvärs igenom hela vårdkedjan så att all information kring patienten alltid finns tillgänglig där den behövs, när den behövs.

COSMIC Link

COSMIC Link är en stabil teknisk funktion som gör det möjligt för kommun, sjukhus och primärvård att samordna en patients vård. Det finns stöd för upprättande… LÄS MER

COSMIC Theatre Management

COSMIC Theatre Management ger ett omfattande stöd i den perioperativa processen. I och med att operationsplanering, journal, läkemedel och de patientadministrativa funktionerna… LÄS MER

COSMIC Psychiatry

COSMIC Psychiatry erbjuder ett skräddarsytt stöd för HELA psykiatrin. Nu kan du arbeta med ett psykiatristöd som tar hänsyn till de speciella krav, regelverk och… LÄS MER

COSMIC Birth

COSMIC Birth används för att stödja arbetsflödet för personal inom MVC, förlossningen och eftervården samt den gravida kvinnans väg i den obstetriska processen… LÄS MER

COSMIC Emergency

COSMIC Emergency är verksamhetsstödet som utvecklats för dig som arbetar inom akutsjukvården. COSMIC Emergency samlar all relevant patient- och… LÄS MER

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map