Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Nova Ward Board  |  COSMIC Nova Ward Tablet  |  COSMIC Nova Physician

COSMIC Nova Ward Tablet

Det arbete som sker vid patientens sängkant kan enkelt registreras och dokumenteras på plats, direkt i journalsystemet, tack vare COSMIC Nova Ward Tablet. I applikationen har du som arbetar på en vårdavdelning både översikt över alla patienterna på avdelningen men också specifikt de som du har ansvar för.

Du kan enkelt utgå från din arbetslista där alla aktiviteter som ska ske under ditt arbetspass finns samlade. För varje patient kan du läsa journalen, se läkemedelslistan, remisser och provsvar. Dessutom kan du arbeta med vårdplan, bocka av utförda aktiviteter och dokumentera journalanteckningar. Det är smidigt att administrera läkemedelsdelningar och registrera resultat från lokala analyser och mätningar.

COSMIC Nova Ward Tablet underlättar det dagliga arbetet då det sparar tid, gör vården mer patientsäker och bidrar till en positiv känsla av kontroll över arbetet.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map