Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Link

COSMIC Link är en stabil teknisk funktion som gör det möjligt för kommun, sjukhus och primärvård att samordna en patients vård.

Det finns stöd för upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) utskrivningsplan och Plan enligt LPT och LRV.

COSMIC Link är helt integrerat med Cambio COSMIC, vilket innebär att all behörig personal i vårdkedjan få tillgång till patientinformation, journaluppgifter, läkar- och omvårdnadsepikriser, rehabrapporter och läkemedelslista. Omständiga och krångliga faxruti¬ner blir ett minne blott. Via COSMIC Link skickas både processrelaterade meddelande såsom inskrivningsmeddelanden, kallelser till samordnad planering och meddelande om utskrivningsklar, liksom generella meddelanden helt elektroniskt.

Ur COSMIC Link utvinner du smidigt information som underlättar det dag¬liga arbetet, t ex att se antalet utskriv¬ningsklara patienter på en viss enhet, klinik eller för hela regionen. COSMIC Link står också i kontakt med HSA-katalogen (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister), lokala register och folkbokföringsregistret. Därigenom får du snabb tillgång till alla tänkbara aktuella kontaktuppgifter.

COSMIC Link i korthet:
  • En sammanhållen ärendehantering där inblandade aktörer enkelt kan hålla sig uppdaterade och kommunicera runt patientens samordning.
  • Varje enhet kan enkelt följa sina ärenden, såväl på vårdavdelningen på sjukhuset som vårdboendet inom kommun och patientens vårdcentral.
  • Kommunen får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, däribland den senast uppdaterade läkemedelslistan.
  • Dokumentation av SIP, utskrivningsplan och Plan enligt LPT/LRV sker meddelst COSMIC Vårddokumentation som en integrerad del i COSMIC Link.
  • Varje kund kan via COSMIC Intelligence plocka ut viktiga datum och tidpunkter för hantering av betalningsdagar.
Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map