Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Speech Recognition  |  COSMIC Digital Dictation  |  COSMIC Messenger  |  Cambio e-Learning  |  COSMIC Insight

 

COSMIC Insight

COSMIC Insight är ett flexibelt verksamhetsnära analysverktyg som gör det möjligt för användare att, baserat på vårdrelaterad data, göra analyser direkt i Cambio COSMIC. Applikationen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal som vill följa upp sitt eget eller sin verksamhets arbete. Läkare, apotekare, sjukgymnaster, verksamhetsutvecklare, administratörer och chefer kan i COSMIC Insight själva välja vilka sökkriterier som skall ligga till grund för de rapporter som skapas.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map