Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Resource Planning  |  COSMIC Referral  |  COSMIC Care Administration | COSMIC eVisit

COSMIC eVisit

Direkt i COSMIC kan läkaren starta ett videobesök och kommunicera med en patient. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller hon har tillgång till internet och en dator, mobil eller surfplatta. Administrativt hanteras ett videobesök i COSMIC på samma sätt som vanliga fysiska besök eller telefonbesök. Faktureringsunderlag, ersättningar och eventuella patientavgifter med koppling till frikort, hanteras i COSMIC Vårdadministration och besöket dokumenteras i COSMIC på vanligt sätt. Allt för att vinsterna med videobesök ska maximeras även hos vårdgivaren. Vidare kan lösningen nyttja det faktum att COSMIC redan är integrerat till alla centrala lösningar (1177, Journalen etc) i den svenska ehälsoinfrastrukturen.

Patienten kommer att kunna ansluta sig till videobesöket på olika sätt. Det kan antingen ske genom säker inloggning på 1177.se eller genom att använda den nedladdningsbara e-besöksappen, Min Hälsa, där patienten ansluter sig till videomötet med hjälp av e-legitimation. Både i appen och på 1177 kommer patienten att ha en komplett översikt över sina olika bokningar, såväl fysiska som via telefon och video.

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map