Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Speech Recognition  |  COSMIC Digital Dictation  |  COSMIC Messenger  |  Cambio e-Learning  |  COSMIC Insight

 

Cambio e-Learning

Cambio e-Learning är integrerat med våra lösningar och nås via internet av alla slutanvändare. e-Learning är ett revolutionerande bra sätt att nå ut till många med utbildning, med syfte och förståelse för hur ett visst moment skapar värde för helheten och som dessutom gör det lätt att repetera, använda som online-hjälp mitt i arbetet samt för att följa vilka som är utbildade på vad och när.

Med start 2015 erbjuder Cambio e-Learning som en tjänst till alla våra kunder och slutanvändare. I dagsläget används våra lösningar av närmare 100 000 slutanvändare. e-Learning är därmed ett enormt effektivitetslyft för våra kunder jämfört med klassrumsutbildning eller att var och en producerar sin egen e-Learning.

Vår e-Learning innehåller berättande filmer, utbildning hur du använder funktionaliteten, övningar och certifieringar som våra slutanvändare enkelt kommer åt via internet. Det gör det möjligt att genomföra e-Learning när det passar individen och från vilken uppkopplad plats som helst. Den är upplagd i korta delmoment så att det ska vara lätt att använda små stunder som blir över samt lätt repetera vissa delar eller använda som onlinehjälp. Vår e-Learning är dessutom integrerad med våra lösningar så att den som inte hunnit certifiera sig får en påminnelse vid inloggning.

I e-Learning-tjänsten finns också uppföljning som gör det enkelt att följa vilka som är certifierade och när det skedde. e-Learning finns idag för de nyaste delarna i våra lösningar för den svenska marknaden. Framöver kommer e-Learning finnas tillgänglig för samtliga nya produkter och moduler i samband med att de lanseras. Parallellt tas också e-Learning fram för våra övriga marknader och för redan existerande produkter och moduler med avsikten att erbjuda e-Learning för alla relevanta delar i hela vår produktsvit.

Film

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map