Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Care Documentation

COSMIC Care Documentation – ett dokumentationsstöd för hela hälso- och sjukvården som utgör kärnan i patientens dokumentation. I COSMIC Care Documentation finns patientens kronologiska journal och i journalen kan användaren läsa all information om patienten i en kronologisk ordning eftersom övriga funktioner i COSMIC skapar tidsbundna referenser till journalen. COSMIC Care Documentation består att tre integrerade funktioner; Kronologisk journal, Vårdplan och Rapportblad, där den kronologiska journalen hanteras verksamhetens löpande dokumentationsbehov med hjälp av konfigurerbara verksamhetsspecifika anteckningar. Med Vårdplanen skapas en tvärprofessionell processorienterad dokumentationsprocess med vårdbehov, mål och planerade aktiviteter som sedan kan följa patienten genom vården. Rapportbladet är ett problemorienterat dokumentationsstöd för framför allt oförutsedda händelser som stöder dokumentation av problem, åtgärder och resultat. All information som registreras i COSMIC Care Documentation kan även filtreras och struktureras för att anpassas till varje specifik verksamhets behov samtidigt som patientens hela dokumentation hålls samman.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map