Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Birth

COSMIC Birth används för att stödja arbetsflödet för personal inom MVC, förlossningen och eftervården samt den gravida kvinnans väg i den obstetriska processen. All dokumentation som görs på de enheter som rör en kvinnans graviditet samlas i en gemensam vy i journalen. Det innebär att behörig personal lätt kan ta del av relevant information oberoende av var man arbetar.

COSMIC Birth innehåller ett antal specialanpassade funktioner för den obstetriska verksamheten:
  • Graviditetsvy; samlar all information om en graviditet; journalanteckningar, journaltabeller, partogram, översiktsdokument
  • Journaltabell; registrering och presentation av olika parametrar som kontrolleras under en graviditet; ex symfys-fundus, Hb, urin, blodtryck etc.
  • Översiktsdokument; för att snabbt få en överblick över graviditeten
  • Partogram; ett komplett verktyg för att dokumentera och överblicka förlossningen

Utöver dessa specialanpassade funktioner används även andra funktioner i Cambio COSMIC för att stödja arbetet såsom tidbok, besökslista, journal, läkemedel, beställning/svar etc.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map