Logotype
Logotype
Logotype

SeminarieKliniskt vårdstöd

Det kliniska vårdstödet ger användaren en samlad bild över patientens tidigare och pågående tillstånd och behandlingar.

Kliniskt vårdstöd är vårt samlingsnamn för de funktioner i Cambio COSMIC som utgör det grundläggande kliniska verksamhetsstödet. Dessa funktioner är vårddokumentation, läkemedelshantering, beställning och svar av diagnostiska tjänster samt kliniska översikter där all information kan presenteras utifrån aktuella verksamhetsbehov. Tillsammans skapar dessa funktioner ett sammanhållet stöd för registrering och presentation av patientens tidigare och aktuella tillstånd samt pågående behandlingar. Det kliniska vårdstödets olika komponenter återanvänds även i de mer specifika avdelningssystemen för att alla informationsmängder ska hållas samman och för att en användare ska känna igen sig i hela lösningen.

COSMIC Clinical Display

COSMIC Clinical Display är COSMICs generella översikter som presenterar information om patient och verksamhet ur tre olika perspektiv; patientens, användarens… LÄS MER

COSMIC Order Management

Beställnings- och svarstjänsten COSMIC Order Management är länken mellan dig och labo­ratoriet som förenklar och systematiserar det dagliga remissarbetet. Här kan du… LÄS MER

COSMIC e-Prescribing

COSMIC e-Prescribing används för att hantera läkemedel, vacciner, blodprodukter, nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar inom sluten- och öppenvård… LÄS MER

COSMIC Care Documentation

COSMIC Care Documentation – ett dokumentationsstöd för hela hälso- och sjukvården som utgör kärnan i patientens dokumentation… LÄS MER

Dela med dig av sidan

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map