Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Resource Planning  |  COSMIC Referral  |  COSMIC Care Administration | COSMIC eVisit

COSMIC Care Administration

COSMIC Care Administration hanterar all registrering av vårdkontakter i Cambio COSMIC, både öppenvårdsbesök och inskrivningar med tillhörande registrering. COSMIC Care Administration är tätt integrerad med COSMIC Resource Planning så att den planerade vården sömlöst finns tillgänglig för registrering med all tillhörande information när det är dags för ankomstregistrering eller inskrivning. COSMIC Care Administration håller även reda på vart patienten fysiskt befinner sig och var ansvaret för patient ligger i realtid via beläggningshantering och olika enhetsöversikter. COSMIC Care Administration ansvarar även för all ersättning för utförd vård i en rad olika debiteringsmodeller som kan konfigureras för en rad olika ersättningssystem. Vare sig vården ersätts via DRG eller vi en direkt fakturering för utförda tjänster hanteras detta via den bakomliggande avtalsmodellen som säkerställer att ersättning kan hanteras på rätt sätt.

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map