Logotype
Logotype
Logotype

5. Produktions- och schemaplanering, fortsättning

Målgrupp:
• Vårdverksamhetsteam (chef och medarbetare som jobbar med planeringsfrågor)
• Verksamhetsutvecklare och förvaltning RP

Syfte:
Bättre nyttjande av Cambio COSMIC tidbok och god kunskap gällande produktions- och schemaplanering.

Förutsättningar:
Produktions- och schemaplanering introduktion.

På plats hos kund:
8 heldagar utbildning i produktions och schemaplanering med hemuppgifter för deltagarna som presenteras vid nästkommande kurstillfälle.

Innehåll:
Produktions- och schemaplaneringsmetodik, analysmetodik, processkartläggning av patientflöden, vårdtjänster, produktionsdata, Cambio COSMIC tidbok
• Vårdtjänster
• Produktionsdata ledtider, inflöde, utdata
• Cambio COSMIC tidbok (best practice och konfiguration)

Antal deltagare:
Klinikteam 2-4 personer, max 5 kliniker

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta i så fall: cambioacademy@cambio.se

Cambio avsndare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map