Logotype
Logotype
Logotype

4. Workshop för Servicedesk

Målgrupp:
Servicedesk personal

Syfte:
Bli användarens bästa möjliga stöd med så liten ansträngning som möjligt.

Förberedelser:
Förberedande Skypemöte med syfte att vi går igenom förberedelse inför workshopen samt förväntningar på agendan.

På plats hos Cambio:
1 heldag dags workshop med studiebesök och erfarenhetsutbyte
• Hantera de 10 mest förekommande användarfelen
• Tips & trix i läkemedelsmodulen
• Tips & trix i resursplaneringen
• Erfarenhetsutbyte
• Hur ser det ut på Cambios ServiceDesk?
• JIRA Dashboard
• Ärendehantering

Uppföljning:
Utvärderingsgenomgång gås igenom på Skypemöte

Pris:
4800kr exkl. moms

Datum och tid:
17 april kl 10.00-16.00

OBS! Extra kurstillfälle: 29 maj kl 10.00–16.00

Plats:
Cambio Healthcare Systems, Universitetsvägen 14 Linköping

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Glöm inte att ange namn, organisation/enhet, faktureringsadress, eventuella allergier samt vilken utbildningskurs du vill anmäla dig till.

Cambio avsndare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map