Logotype
Logotype
Logotype

Cambio Academy

Cambio Academy innebär att vi nu har samlat en meny av utbildningar som vi erbjuder dig som arbetar i Cambio COSMIC på daglig basis – antingen du är vårdpersonal, farmaceut eller en systemadministratör. Vi har både färdiga utbildningar då du är välkommen till oss på Cambio, och utbildningar som vi gör ute hos dig som kund.

I så gott som alla utbildningar blandar vi digitalt format med klassrumsutbildning. Du som deltar får lösa uppgifter inför undervisningstillfället för en högre kunskapsnivå, och vi följer alltid upp våra utbildningar.

Blended Learning – nyckeln till behovanpassad inlärning!
Inlärning sker över tid där både kvalitet och kvantitet är viktig. Det är viktigt att utnyttja innovativt nytänkande. Det gör vi på Cambio med vårt utbildningskoncept Blended Learning, som är en nyckel till behovsanpassad och ökad inlärning för både nya och befintliga användare. Utbildning måste ske kontinuerligt i allt snabbare takt då vårdstödet utvecklas och blir smartare i hög hastighet. Mot framtiden! Blended Learning vilket innebär att vi växlar mellan olika digitala utbildningar och fysiska träffar vilket är mer effektivt än enbart traditionell klassrumsutbildning eller enbart webbaserad utbildning.

e-Learning fungerar som en bas för att påbörja workshops, klassrumsutbildning och webinarer på en högre kunskapsnivå. Det gör att utbildningen är mer attraktiv när frågorna kan bli på en djupare nivå och man slipper slösa på varandras tid för att gå igenom det basala. Vi anpassar alla våra utbildningar så de vänder sig till olika användargrupper med olika karaktär och behov.

Alla våra utbildningar följs upp för att hjälpa till att genomföra de beteendeförstärkande aktiviteter vi planerade för vid utbildningsprojektets start.

Ta del av våra Tips & trix-filmer, klicka här!
Nedan kan du anmäla dig till en utbildning hos oss men du kan även beställa en utbildning på plats hos dig.

Beställ en utbildning – när det passar dig

1. Utveckla dina kunskaper i Cambio COSMIC 8.1 för användare i vården
Målgrupp A: Läkare och förskrivare i primärvård
Målgrupp B: Läkare och sjuksköterskor i slutenvård
Syfte: Mer tid för patienterna när jag arbetar Cambio COSMIC-smart!
Läs mer

2. Behovsanpassad utbildning
Behövs det en omstart? Kanske många nyanställda eller behövs mer än en andra våg efter Cambio COSMIC 8.1?
Vi gör en handlingsplan som justeras efter dina önskemål!
Läs mer

3. Resursplanering med schemaläggning i Cambio COSMIC
Målgrupp: Du som resursplanerar i ditt dagliga arbete
Syfte: Utnyttja potentialen i Cambio COSMIC tidbok!
Läs mer

4. Produktions- och schemaplanering, introduktion
Målgrupp: Medarbetare från vårdverksamhet som vill börja produktions- och schemaplanera, verksamhetsutvecklare och administratörer i resursplanering
Syfte: Bättre nyttjande av Cambio COSMIC tidbok och ökad kunskap gällande produktions- och schemaplanering.
Läs mer

5. Produktions- och schemaplanering fortsättning
Målgrupp: Vårdverksamhetsteam (chef och medarbetare som jobbar med planeringsfrågor), verksamhetsutvecklare och förvaltning RP
Syfte: Bättre nyttjande av Cambio COSMIC tidbok och god kunskap gällande produktions- och schemaplanering.
Läs mer

6. Utbildning utefter behov och önskemål för användare
• CDS Dashboard
• Insight – hur bygger man mallar?
• eVisit
Läs mer

7. Utveckla dina kunskaper i Cambio COSMIC 8.1
Målgrupp: Farmaceuter, systemadministratörer och support
Syfte: Få ut det bästa av Cambio COSMIC 8.1 genom att få ökad insikt på hur användning, läkemedelsmallar och konfigurering påverkar.
Läs mer

 

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map