Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2019-04-29

Cambio i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen närmar sig. Vård och omsorg är som vanligt högt upp på agendan. Cambio kommer att finnas på plats för att prata om hur ny och innovativ teknik kan bidra till ökad patientsäkerhet, ökad patientdelaktighet och en bättre arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal.

Vi vill gärna diskutera frågor så som hur vi tillsammans ska kunna ställa om vården och nyttja digitaliseringen på ett sätt som gynnar vårdpersonal och patienter, hur vi skapar sömlösa flöden mellan kommun och region samt hur vi i större utsträckning kan involvera patienten. Inte bara i sin egen vård utan i hela utformningen av vård och omsorg.

Cambio deltar i en rad aktiviteter:

Måndag 1 juli

09:30-10.30 Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution?
Mer information

10:10-11:00 Hur kan AI gå från vision till verklig patientnytta?
Mer information

13:00-13:45 Med fara för livet när hälsodata stannar i hemlandet
Mer information

Tisdag 2 juli

10:45-11:30 Hur många ska dö i väntan på digitalisering?
Mer information

Onsdag 3 juli

09:10-10:00 E-hälsans ekosystem – en utopi eller stark drivkraft för samverkan?
Mer information

10:15-11:00 E-hälsans ekohjul snurrar allt fortare – hur får vi med patienten i utvecklingsarbetet?
Mer information

10:15-12:00 Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar
Mer information

Följ oss i sociala medier!

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map