Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2018-06-05

Almedalen

Nu är vi i full gång med planering för Almedalen 2018. Vi hoppas på nya spännande möten och en inspirerande vecka. Välkommen!

Måndag 2 juli

Seminarium 10.30–12.00

Parallella världar eller gemensam utveckling – kan och vill politikerna leverera hälso- och sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar? Svensk vård är i omvandling. Politiken är uppslukad av att lösa hur man kan skapa en nära och sammanhållen vård – genom utredningar och diskussioner i mer eller mindre slutna rum. Viljan att betala för det som rör vår hälsa är god. Frågan är vilket vårdsystem som egentligen kommer ut på andra sidan?

Moderator: Generalkommissarie Anders Lönnberg f.d. Life Science samordnare

10.30–10.35
Inledning
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy

10.35–10.55
Medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården, policyrapport
Catharina Barkman, projektledare på Forum för Health Policy Petter Odmark, analyschef på Re-Think

10.55–11.15
Reflektioner över Forums rapport
Catharina Barkman
Petter Odmark
Åsa Himmelsköld hälso- och sjukvårdsdirektör Uppsala län
Camilla Waltersson Grönwall (M) Riksdagen
Anders Ekholm, Vice Vd Institutet för Framtidsstudier

11.15–11.20
”Energikick” ledd av Jonas Södergren, spinninginstruktör

11.20–11.30
Går det att stå upp mot medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården?
Thomas Berglund, f.d. Vd och koncernchef Capio

11.30–11.50
Är medborgarens förväntningar på sjukvården rimliga?
Thomas Ehrengren, Vd MediCheck
Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms sjukhem
Karin Båtelsson, ordförande i Sjukhusläkarföreningen
Eskil Degsell, spetspatient och ordförande i Svenska hjärntumörföreningen

11.50–12.00
Kort nätverkande med wrap, kaffe och dryck

Plats: Hälsodalen, Bryggan
Arrangör: Forum for Health Policy, Cambio och CGM

Tisdag 3 juli

Seminarium 11.40–14.10

11.40–12.30
Vad är framtiden för värdebaserad vård?
Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Vi berättar om Akademiska sjukhusets värdebaserad vård, med fokus på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården utifrån det som är viktigast för patienten. Därefter följer diskussioner om framtiden för värdebaserad vård och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning av komplexa verksamheter som sjukvården.
Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset
Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation 
Vivianne Macdisi, regionråd, (S) Region Uppsala Politisk motsvarighet från oppositionen 
Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset Christina Kennedy, moderator, Dagens Medicin

12.30–13.10
Lunchpausen och ”heta stolen”

Vårdens viktigaste frågor – Vart ska vi börja?
Aktuellt tema diskuteras på scen i form av ”heta stolen” där representanter från hälso- och sjukvården får svara på frågor. Under tiden serveras lättare lunch.
Annica Strandhäll, Socialminister (S), Regeringen
Eric Wahlberg – sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset  

13.10–14.10
Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?
Det pratas mycket om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient. Men hur tar vi reda på patienternas behov och förslag på lösningar? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienterna, sjukvården och näringslivet för att skapa bättre vård? Varför ligger sjukvården så långt efter med anpassade digitala lösningar? Hur går vi från bra idéer och trevlig samverkan till riktiga innovationer för att möta medborgare? Konkreta exempel presenteras av representanter från Akademiska sjukhuset och industrin. Därefter följer en diskussion om vad som behövs om vi skall lyckas skapa förutsättningar för den delaktiga patienten i närtid.
Karolina Wretbring, projektledare, Akademiska sjukhuset
Abbvie

Bristol-Myers Squibb Sverige
Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio
Jan Gulliksen, ordförande i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH
Christina Kennedy, moderator, Dagens Medicin

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangörer: Dagens Medicin, Uppsala Akademiska sjukhus, Cambio, Abbvie, Bristol-Myers Squibb

Onsdag 4 juli

Seminarium 08.00–16.00

Swedish Medtech arrangerar, tillsammans med bland andra Cambio, en heldag i Hälsodalen som avslutas med mingel.
Tid: 08.00–16.00
Plats: Hälsodalen
Arrangörer: Medtech och medlemmar, däribland Cambio

Mer information: Swedish Medtech i Almedalen

Seminarium 10.30–12.00

Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden
Visionerna om hur digitaliseringen kan transformera och effektivisera hälsa, vård och omsorg är storslagna, men verkligheten hänger inte med. 2025 närmar sig med stormsteg – då ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Sverige har länge legat i framkant vad gäller digitalisering, men när det kommer till det offentliga ligger vi efter. Hur kan vi lära av andra branscher och vad händer med vårdsystemet när invånarna tar saken i egna händer?
Tid: 10.30–12.00
Plats: Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Forum for Health Policy
Moderator: Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör region Norrbotten

10.30–10.35
Inledning
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy

10.35–10.50
Vad kan vi förvänta oss på kort och lång sikt?
Niklas Sundler, leverans- och driftansvarig Axians

10.50–11.00
Sahlgrenska universitetssjukhusets digitaliseringsutveckling
Boel Mörck, överläkare i reumatologi och chef för sjukhusområde 2 på SU

11.00–11.10
Egenvård för spetspatienter
Jan E. Larsson, försäljnings- och marknadsdirektör, Cambio
Sara Riggare, spetspatient och forskare, Karolinska Institutet

11.10–11.20
Sverige bäst på att spara data – sämst på att återkoppla till patienterna
Richard Grönevall, VD Carmona

11.20–11.30
Hur kan man öka patienternas inflytande och samtidigt eliminera dubbeldokumentation?
Daniel Andersson, VD CGM Sverige
Sara Lei, ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare för Cambio

11.30–11.35
Kort paus

11.35–11.55
Debatt – heta stolen
Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting
Anders W Jonsson (C), Riksdagen
Patrik Sundström, SKL

11.55–12.00
Avslutning
Catharina Barkman, Forum för Health Policy

13.30–14.30
E-hälsans ekosystem – ett onödigt modeord eller nödvändig motor?
Ökad digitalisering inom vård och omsorg är en förutsättning för att framtidens välfärd ska säkras. Hur kan ett fördjupat samarbete mellan aktörer i e-hälsans ekosystem leda till både effektivare vård för patienten och ökad affärsnytta för verksamheten? Hur blir ekosystemet en nödvändig motor?
Patrik Sundström, Programchef e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting,SKL
Karin Båtelsson, Förste vice ordförande, Läkarförbundet
Rikard Johansson, Kvalitets- och etikrådgivare, Almega/Vårdföretagarna
Karina Tellinger, Samordnare, Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025 (M)
Peter Alvinsson, Avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten
Ann Johansson, Vice förbundsordförande, Vårdförbundet
Daniel Andersson, VD / Area Vice President, Compugroup

Plats: Södra kyrkogatan 11
Arrangörer: CompuGroup, Cambio, CGI Sverige, InterSystems

15.00–16.00
Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet
Övergången från manuellt hantverk till AI och digitala besluts- och processtöd har påbörjats. Detta ställer höga krav på ett förändrat arbetssätt hos vårdaktörer och nytänkande hos leverantörer av e-hälsolösningar. Möjligheterna är många men hur antar vi utmaningen tillsammans?
Hilmar Gerber, Verksamhetschef, Sophiahemmet
Ebba Carbonnier, MSc, MBA, Portföljansvarig, Swelife och Karolinska Institutet Innovations
Anette Falkenrot, moderator, Avdelningschef Vårdens digitalisering, Västra götalandsregionen
Magnus Janzon, Docent och verksamhetschef, Kardiologen Region Östergötland
Anders Lönnberg, Ordförande, Life Science rådet Sverige
Karin Båtelson, Förste vice ordförande, Läkarförbundet
Thomas Wallenfeldt, Advisor, Styrning och analys inom hälso- och sjukvård, CGI Sverige

Plats: Södra kyrkogatan 11
Arrangörer: CompuGroup, Cambio, CGI Sverige, InterSystems

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map