Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-06-21

Almedalen 2017

Vi på Cambio har en mängd tankar och idéer om hur framtidens vård och omsorg ska se ut och hur vi tar oss dit. Nu gäller det att öka digitaliseringstakten, utveckla framtidens vårdinformationsstöd och skapa förutsättningar för ett kvalitativt vårdmöte. Allt detta står på agendan när vi besöker Almedalen och tillsammans med företrädare för regioner, kommuner, forskning och patienter diskuterar hur vi ska öka förändringstakten och se till att vi i Sverige nyttjar digitaliseringens möjligheter till fullo. Vi arrangerar egna paneldiskussioner och deltar även i andras seminarier. Hoppas vi ses!

2 Juli

Vård och omsorg i det 21:a århundradet. Vilka är utmaningarna?
Vilka är de främsta utmaningarna för svensk vård och omsorg? Är vi rustade att möta dem? Experter och beslutsfattare samtalar om förutsättningarna för vården och omsorgen i det 21: a århundrandet.

Tid: 14:00-15:15
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: SNS
Deltar: Peter Gille, VD

3 Juli

Framtidens vårdinformationsstöd – stöttar det kliniska arbetet och möter de digitala patienterna
Hur skapar vi ett journalsystem som möter kraven från både vård och patienter? Ett modernt, digitalt stöd som förbättrar och förnyar vårdens utförande och samtidigt gör patienterna mer delaktiga i sin vård?

Tid: 13:00-13:50
Plats: Strandvägen, H502
Arrangör: Cambio/Läkartidningen
Deltar: Peter Gille, VD

4 Juli

E-hälsa – en drivkraft för framtidens Norrbotten
Hur kan e-hälsolösningar driva samhällsutvecklingen i ett län med många utmaningar? Norrbotten, ett av Europas mest glesbefolkade län, går genom samarbete och stark teknologisk tradition i bräschen för utvecklingen av digitala lösningar, och har belönats med ett av EU:s mest prestigefyllda pris.

Tid: 11:30-12:30
Plats: Södra Murgatan 51
Arrangör: Region Norrbotten
Deltar: Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset samt rådgivare, Cambio Healthcare Systems

5 Juli

Friskare vård, friskare människa – färre sjuka och bättre vård tack vare medicinteknik
När vårdbehoven ökar ställs hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Samtidigt kan tekniska lösningar bidra till att fler är friskare längre och ges bättre vård när de blir sjuka. Hur går Sverige från ord till handling?

Tid: 08:00-08:45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Swedish Medtech
Deltar: Peter Gille, VD

Artificiell intelligens i samhällstjänst – så behåller Sverige sin ställning inom hälso-och sjukvård
Är det möjligt att analysera hälsodata och med hjälp av evidensbaserade algoritmer förändra vård av kroniker? Kan Artificiell intelligens (AI) bidra till tidig upptäckt av hjärtbesvär och stroke? Vad krävs för att lyckas och vilka möjligheter och utmaningar står vården inför?

Tid: 10:00-10:40
Plats: Södra Kyrkogatan 3
Arrangör: Microsoft
Deltar: Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset samt rådgivare, Cambio Healthcare Systems

Hur ska vårdmötet utvecklas?
Mötet mellan läkare och patient är på väg att förändras och digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för egenvård och för nya mötesformer med vården. Många patienter är väldigt pålästa om just sitt tillstånd och vill vara mer delaktig i sin egen vård.

Tid: 11:45-12:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Cambio/EVRY
Deltar: Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset samt rådgivare, Cambio Healthcare Systems

Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården?
Hälso- och sjukvården är just nu inne i en förändringsresa som kommer att totalt förändra hur vi medborgare interagerar med vården, men även hur vård och omsorg är uppbyggd. Hur ska omställningen ske?

Tid: 13:00-13:45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Cambio/EVRY
Deltar: Peter Gille, VD

6 Juli

Vad händer när patienten tar kommandot?
Det krävs stora förändringar för att möta de utmaningar vi har idag med ett ökande antal multisjuka och patienter med kroniska sjukdomar. Patienterna ställer dessutom andra krav och de tekniska möjligheter som digitaliseringen ger erbjuder nya möjligheter till en aktiv dialog mellan vård och patient.

Tid: 09:45-10:30
Plats: Strandvägen 4
Arrangör: Dagens Nyheter
Deltar: Peter Gille, VD och Sara Lei, Läkare och rådgivare på Cambio

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map