Logotype
Logotype
Logotype

Exceptionella talanger inom IT

Cambio Healthcare Systems är en av nordens ledande leverantörer av vårdinformationssystem. Vi erbjuder helhetslösningar för ett stort antal svenska landsting och regioner samt danska och brittiska hälso- och sjukvården. Vi är idag närmare 400 medarbetare globalt med olika bakgrund, kompetensområden och arbetsuppgifter som alla brinner för att utveckla eHälsolösningar specialiserade för hälso- och sjukvården. Genom vårt Young Professionalsprogram ska vi bli ännu hungrigare och bättre. 

Young Professionals är ett program för oerfarna men väldigt drivna systemvetare, ingenjörer, medicinska informatiker, kognitionsvetare eller motsvarande som är intresserade av en framtid hos oss inom sina respektive specialistområden.

Programmet är skapat för unga personer som vill något med sitt yrkesliv och inte nöjer sig med ett ”vanligt” jobb, personer som sporras av utmaningar och att arbeta med problemlösning på olika nivåer, i nära samarbete med kollegor och kunder.

Ansökan 2018: Klick här för att ansöka

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map